Publikace.com

  • V aplikaci Etext můžete tvořit a editovat rozsáhlé texty, členit je do kapitol a podkapitol.
  • Multimediální text je možné obohatit o obrázky, komentáře, soubory a hyper-odkazy.
  • Jako administrátor dané publikace můžete také vytvářet uživatelské účty pro její čtení. Tak lze přístup k publikaci omezit jen na malý okruh čtenářů nebo i větší skupinu.
  • Pro testovací přístup do ukázkové publikace je možné využít uživatele demo@publikace.com a heslo: demoetext.
    Page rendered in 0.0611 seconds   •   made by EpaX